Ban cố vấn

Bà Phạm Chi Lan
Chuyên gia kinh tế độc lâp

GS. Trần Văn Thọ
Giáo sư danh dự, Đại học Waseda

GS. Hồ Tú Bảo
Giáo sư danh dự, Viện JAIST

PGS. Lê Bộ Lĩnh
Chuyên gia kinh tế và chính sách, Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban KHCN & MT của Quốc hội

Ban điều hành dự án (2021)

Đỗ Đăng An
Đại học Tokyo

Nguyễn Thị Ngọc Ánh
Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF)

Vũ Đức Cảnh
Đại học Tokyo

Đỗ Thị Thùy Quyên 
Đại học Ochanomizu

Trần Huỳnh Ngọc
Công ty Cổ phần 
Tư vấn Xây dựng Điện 2

Nguyễn Xuân Tiến
Tham tán đầu tư,
Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản

Vũ Thị Mỹ Hạnh
Đại học Gifu

Nguyễn Thị Thu Hiền
Công ty Fukui Denka Japan

Tạ Thị Khánh Hòa
Công ty
PricewaterhouseCoopers

Tạ Đức Tùng
Đại học Tokyo

Cao Minh Việt
Công ty TNHH Tư vấn Greater IP

Nguyễn Thành Vinh
Viện AIST